čt 24.5.2018
Aktuální zprávy

Baník udělil první stipendium z nadačního fondu

Poukaz na půlroční stipendium v celkové výši 15 tisíc korun z Nadačního fondu Baník převzal ve čtvrtek Jaroslav Harušťák, člen týmu U16. Stipendium mu bylo přiznáno správní radou fondu za vynikající studijní výsledky a vzorný přístup k tréninkovému procesu. Jaroslav Harušťák se stal prvním mladým baníkovcem, jemuž bylo stipendium tohoto typu uděleno.

Jsme velice rádi, že jsme jako správní rada mohli poprvé rozhodnout o udělení tohoto stipendia. A věřím, že po skončení tohoto školního roku budeme moci udělit další,“ řekl Petr Mašlej, ředitel mládežnického úseku Baníku.

Nadační fond Baníku vznikl pro podporu rozvoje klubové mládeže. Ať už se jedná o rozvoj sportovní, nebo rodinný, společenský. „Proto jsme rozhodli, že budeme udělovat dva typy stipendií. Jeden typ stipendia je sociální, druhý je prospěchově-výkonnostní,“ upřesnil René Bolf, předseda nadace.

Sociální stipendium slouží pro hráče ze slabších sociálních poměrů. Klub chce podpořit jak rodinu, tak rozvoj dotyčného hráče. Prospěchově-výkonnostní stipendium je určeno pro hráče, který splní určené limity, a to limity sportovní a zároveň limity týkající se školního prospěchu. Kritéria pro přiznání právě takového stipendia splnil Jaroslav Harušťák, jenž si sáhl na vyšší z dvou úrovní stipendií, které bude i nadále nadační fond udělovat. „Podle úrovně splněných kritérií přiznáváme takzvané Stipendium 1 ve výši 2500 korun na měsíc po dobu půl roku. Celkem tedy 15 tisíc korun. Stipendium 2 dosahuje výše 1500 korun na měsíc po dobu půl roku,“ uvedl René Bolf.

Program stipendií je součástí naplňování naší filozofie propojení rodiny, školy a klubu. Jsme přesvědčeni, že tato zvolená cesta je správná a hodláme po ní kráčet dlouhodobě do budoucna,“ ujistil Petr Mašlej a dodal, že finanční částka není jedinou odměnou, na kterou se Jaroslav Harušťák i další úspěšní žadatelé o stipendium mohou těšit. „Budeme se mu snažit zařídit stáž v některém zahraničním klubu nebo výjezd na nějaké top utkání v Evropě,“ dodal k věci Petr Mašlej.

99
Ladislav
Almási
25
Jiří
Fleišman
10
Matěj
Šín
4
Martin
Chlumecký
77
Gigli
Ndefe
24
Jan
Juroška
7
Šimon
Falta
23
Jaroslav
Svozil
30
Viktor
Budinský
5
Jiří
Boula
19
David
Lischka
29
Ladislav
Takács
50
Ubong
Ekpai
20
Jakub
Pokorný
22
Filip
Kaloč
32
Lukáš
Budínský
16
Jan
Laštůvka
21
Jiří
Klíma
14
Petr
Jaroň
6
Daniel
Tetour
39
Dominik
Janošek
12
Radovan
Murin
9
David
Buchta
11
Nemanja
Kuzmanović