čt 24.5.2018
Aktuální zprávy

Baník udělil první stipendium z nadačního fondu

Poukaz na půlroční stipendium v celkové výši 15 tisíc korun z Nadačního fondu Baník převzal ve čtvrtek Jaroslav Harušťák, člen týmu U16. Stipendium mu bylo přiznáno správní radou fondu za vynikající studijní výsledky a vzorný přístup k tréninkovému procesu. Jaroslav Harušťák se stal prvním mladým baníkovcem, jemuž bylo stipendium tohoto typu uděleno.

Jsme velice rádi, že jsme jako správní rada mohli poprvé rozhodnout o udělení tohoto stipendia. A věřím, že po skončení tohoto školního roku budeme moci udělit další,“ řekl Petr Mašlej, ředitel mládežnického úseku Baníku.

Nadační fond Baníku vznikl pro podporu rozvoje klubové mládeže. Ať už se jedná o rozvoj sportovní, nebo rodinný, společenský. „Proto jsme rozhodli, že budeme udělovat dva typy stipendií. Jeden typ stipendia je sociální, druhý je prospěchově-výkonnostní,“ upřesnil René Bolf, předseda nadace.

Sociální stipendium slouží pro hráče ze slabších sociálních poměrů. Klub chce podpořit jak rodinu, tak rozvoj dotyčného hráče. Prospěchově-výkonnostní stipendium je určeno pro hráče, který splní určené limity, a to limity sportovní a zároveň limity týkající se školního prospěchu. Kritéria pro přiznání právě takového stipendia splnil Jaroslav Harušťák, jenž si sáhl na vyšší z dvou úrovní stipendií, které bude i nadále nadační fond udělovat. „Podle úrovně splněných kritérií přiznáváme takzvané Stipendium 1 ve výši 2500 korun na měsíc po dobu půl roku. Celkem tedy 15 tisíc korun. Stipendium 2 dosahuje výše 1500 korun na měsíc po dobu půl roku,“ uvedl René Bolf.

Program stipendií je součástí naplňování naší filozofie propojení rodiny, školy a klubu. Jsme přesvědčeni, že tato zvolená cesta je správná a hodláme po ní kráčet dlouhodobě do budoucna,“ ujistil Petr Mašlej a dodal, že finanční částka není jedinou odměnou, na kterou se Jaroslav Harušťák i další úspěšní žadatelé o stipendium mohou těšit. „Budeme se mu snažit zařídit stáž v některém zahraničním klubu nebo výjezd na nějaké top utkání v Evropě,“ dodal k věci Petr Mašlej.

23
Jaroslav
Svozil
33
Ondřej
Kukučka
19
David
Lischka
24
Jan
Juroška
22
Filip
Kaloč
7
Ondřej
Chvěja
9
David
Buchta
16
Jan
Laštůvka
4
Yira
Sor
32
Lukáš
Budínský
8
Jaroslav
Harušťák
91
Dyjan Carlos
De Azevedo
20
Jakub
Pokorný
25
Jiří
Fleišman
13
Roman
Potočný
11
Nemanja
Kuzmanović
17
Muhammed
Sanneh
66
Denis
Granečný
12
Radovan
Murin
77
Gigli
Ndefe
21
Jiří
Klíma
6
Daniel
Tetour
5
Adam
Jánoš
99
Ladislav
Almási
30
Viktor
Budinský