po 25.10.2021
Aktuální zprávy

Informace ke vstupu na stadion

Ačkoliv ministerstvo s účinností od pondělka 25. října vydalo aktualizaci anticovidových opatření v některých vnitřních prostorách, pro návštěvu fotbalových zápasů venku se nic nezměnilo. Souhrn zásadních bodů pro nejbližší domácí zápasy s Hradcem Králové a Spartou se dočtete níže.

Baník se tak jako ostatní ligové kluby řídí při organizaci zápasů platným zněním Protokolu LFA. Z něj vyplývá, že pro fanoušky zůstává nadále klíčovou povinností při návštěvě soutěžního zápasu prokázat se bezinfekčností. V případě testů je nutné předložit potvrzení certifikované laboratoře, samotesty ani čestná prohlášení nebudou akceptovány. U dětí do 6 let testy vyžadovány nejsou. Dovolujeme si upozornit, že přímo před stadionem žádné testování návštěvníků probíhat nebude.


Za neinfekční se považuje osoba, která

• absolvovala nejdéle 7 dnů před utkáním RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• absolvovala nejdéle 3 dny před utkáním POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu (Johnson & Johnson) podle SPC nejméně 14 dní, nebo

• prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní


Návštěvníci stadionu jsou nadále povinni zakrývat si po celou dobu utkání horní cesty dýchací rouškou či respirátorem.

Od této sezony už naopak není nutné vyplňovat trasovací formulář jako v ročníku minulém. Stejně tak už není nutné, aby se permanentkáři při průchodu turniketem prokazovali vytištěným kuponem jako v uplynulé sezoně.

12
Radovan
Murin
4
Yira
Sor
17
Muhammed
Sanneh
23
Jaroslav
Svozil
16
Jan
Laštůvka
8
Jaroslav
Harušťák
32
Lukáš
Budínský
25
Jiří
Fleišman
20
Jakub
Pokorný
99
Ladislav
Almási
91
Dyjan Carlos
De Azevedo
19
David
Lischka
7
Ondřej
Chvěja
66
Denis
Granečný
11
Nemanja
Kuzmanović
13
Roman
Potočný
5
Adam
Jánoš
6
Daniel
Tetour
30
Viktor
Budinský
9
David
Buchta
77
Gigli
Ndefe
21
Jiří
Klíma
33
Ondřej
Kukučka
24
Jan
Juroška
22
Filip
Kaloč